|   | 

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยดำริของหลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี ดำเนินงานในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา